กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่  29  มิถุนายน  2561

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

Message us