สถาปนาลูกเสือ 61 มหาเจริญ

4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้มีกองลูกเสือโรงเรียนบ้านมหาเจริญตั้งแต่ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกล่าวคำปฏิญานและสวนสนาม พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน

—————-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————————

ติดต่อเรา