การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 14

    การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 14   มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ยังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี (เกิดระหว่างพ.ศ.2549 – 2551)   ลักษณะทีมชายล้วน หญิงล้วน หรือทีมผสมชายและหญิงก็ได้  ทีมละ 30 คน (นักกีฬาสำรองได้ 4 คน)   ซึ่งจะคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2561

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังกล่าว  ขอให้แจ้งชื่อทีมโรงเรียน  ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> หนังสือนำ

ติดต่อเรา