ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561

    โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฯ ขอให้จัดทำใบสมัคร ใบทะเบียนนักกีฬา และใบรับรองคุณสมบัตินักกีฬา และส่งไปยัง นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)  สอบข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  089-0106708  (หมดเขตรับสมัครเดือนสิงหาคม 2561)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >>>> หนังสือนำ /ระเบียบการแข่งขัน /ใบสมัคร

ติดต่อเรา