ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.aru.ac.th/

ติดต่อเรา