ตรวจสอบการรายงานข้อมูลอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในระบบ e-MES ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอความร่วมมือโรงเรียนตามรายชื่อข้างท้าย แก้ไขข้อมูลในระบบ e-MES เนื่องจากข้อมูลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีความคลาดเคลื่อน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ สุวรรณชัย กลุ่มนโยบายและแผน)
รายชื่อโรงเรียน
[email protected] (3JULY)
PISA (3JULY)

ติดต่อ สพป.สก.1