ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ด้วย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดพร้อมใจแต่งกายในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1