ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ด้วย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ ได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณสูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 www.iamathailand.org

ติดต่อเรา