แจ้งประชาสัมพันธ์ ส่งรูปถ่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ 2561

แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ 2561 ที่ยังไม่ส่งรูปถาย ให้ส่งภายใน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา