ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “การบริหารโรงเรียนให้ทันความเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๓๑ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบตอบรับ ได้ที่ www.esaat.net แล้วส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ – ๓๕๔ ๕๒๕๑

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา