ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 35

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ศูนย์ภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/sciweek35/

ติดต่อเรา