ขอขอบคุณ คุณเศรษฐวิชธิ์ เลาหวีรชัย นำอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนมามอบให้โรงเรียนบ้านหนองหว้า

นายญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ขอขอบคุณ คุณเศรษฐวิชธิ์  เลาหวีรชัย ที่ได้นำอุปกรณ์กีฬา และเครื่่องเขียนมามอบให้โรงเรียนบ้านหนองหว้า เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ติดต่อเรา