พระมหาอนุรักษ์ (ฉายา) โชติวโร สอนธรรมศึกษาชั้นตรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 พระมหาอนุรักษ์ (ฉายา) โชติวโร เข้ามาทำการสอนวิชากระทู้ธรรม ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรี ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ติดต่อเรา