ขอเชิญร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์

มูลนิธิสภาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.) ภายใต้การดำเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN ) ขอเชิญร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ปรับตัว รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tei.or.th หรือ www.thaicity-climate.org โทร ๐๒ – ๕๐๓ ๓๓๓๓ ต่อ ๓๐๔ หรือ ๓๑๒

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา