ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา

ด้วย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชและแหล่งเรียนรู้ภายในพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1