กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานเสาธง วันที่ 29 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2561

ทบทวนคำปฏิณานและเดินสวนสนาม