เชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน International Children’s Picture Biennale “๋Joy of Tashkent”

ด้วย สถานกงสุลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด งาน International Children’s Picture Biennale ณ กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 สถานศึกษาใดที่สนใจส่งผลงานวาดภาพสามารถส่งได้ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 

สอบถามรายละเอียด โทร.02-288-5511 สำนักอำนวยการ

ติดต่อเรา