พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิชาการอนุบาล เบิกบานยุค 4.0”

วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิชาการอนุบาล เบิกบานยุค 4.0” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา