ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี 2561

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “นักวิทย์น้อยทรู” ในระดับประถมศึกษา 4-6 ประจำปี 2561 เพื่อชิงทุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 

http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10

ติดต่อเรา