วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

Message us