ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.nanmee.com

ติดต่อเรา