ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวาดภาพของเด็กและเยาวชน เยาวชนที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 http://rscience.go.th/painting/

ติดต่อเรา