แจ้งโรงเรียนรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2)

1.โรงเรียนบ้านหินกอง

2.โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

3.โรงเรียนบ้านพราวรรค์ (อ.วังน้ำเย็น)

4.โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

5.โรงเรียนวัดพวงนิมิต

6.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

7.โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

8.โรงเรียนบ้านคลองผักขม

9.โรงเรียนบ้านเขาแหลม

10.โรงเรียนทับทิมสยาม05

11.โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

ติดต่อเรา