การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

      ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มีหนังสือเชิญเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2561  และเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559-2561  โดยจัดประกอบพิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   (เอกสารแนบ >>> หนังสือเชิญ)

      จึงขอให้ท่านมารายงานตัว เวลา  08.30 น.  // การแต่งกาย เครื่องแบบลูกเสือ ใช้ผ้าผูกคอลูกเสือจังหวัด //

ติดต่อ สพป.สก.1