๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 นายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ได้เป็นประธานในการจัดงานวันสุนทรภู่
โดยมีการประกวดภาพวาดระบายสี เรียงความและแต่งกลอน มีการแสดง เรื่อง พระอภัยมณี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
และกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา