รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 

ผอ.มนตรี  พันธ์อิ่มพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน 

ร่วมเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านคลองสำอางค์

Message us