กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 นายหงษ์คำ  หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้เป็นประธานในงานวันสุนทรภู่ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ การแสดงละครพระอภัยมณี การประกวดวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  และได้เดินขบวนเพื่อรณรงค์การต้านภัยยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนรับทราบในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด การช่วยกันป้องกันยาเสพติด

 

ติดต่อเรา