ต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ ในการลงพื้นที่ติดตามการผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สระแก้ว

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ ในการลงพื้นที่ติดตามการผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สระแก้ว ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1