กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

นายรักพงษ์ วงษ์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา คณะครูและนักเรียน  

จัดกิจกรรม  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ในวันที่  26 มิถุนายน 2561

 

ติดต่อเรา