ต่อต้านยาเสพติดโลก..มหาเจริญ

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการอ่านสาส์นวันต่่อต้านยาเสพติดโลก จากนายกรัฐมนตรีประจำปี 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ และได้พบปะพูดคุยกับคณะครูนักเรียนทุกระดับชั้นในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด

——————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————————

จาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ และได้พบปะพูดคุยกับคณะครูนักเรียนทุกระดับชั้นในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด

 

ติดต่อเรา