กิจกรรมอ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานเสาธง วันที่ 26 มิถุนายน 2561

นายมนูศิลป์   ฆ้องกำจัด  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ร่วมกับครู D.A.R.E. คณะครู และนักเรียน

ณ ลานเสาธง

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

 

ติดต่อเรา