ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

นายสมปอง  มณีธรและครอบครัวมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและน้ำอ้อยนักเรียน

ณ โรงอาหาร

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

Message us