เสริมทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อจมน้ำ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า
เข้ามาให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อจมน้ำ (ผู้ก่อการดี) ทักษะตะโกน โยน ยื่น ให้แก่นักเรียน

ติดต่อเรา