ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา-ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ ๕ กับกองทัพภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖

วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา-ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ ๕ กับกองทัพภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖ ณ โรงแรมอังกแร์เซ็นจูรี่่ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา


ติดต่อเรา