ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

นายรักพงษ์  วงษ์ธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา คณะครู และนักเรียน  

ได้ต้อนรับ  ผู้ใหญ่สุริยา  แหลมหลัก   และคณะครูแดร์    พร้อมครอบครัว 

ที่ได้นำผลไม้ ขนม  และเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน  

ในวัน 21  มิถุนายน   พ.ศ. 2561

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  ขอขอบคุณครับ / ค่ะ

ติดต่อเรา