ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ณ หอประชุม วันที่ 21 มิถุนายน 2561

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตชดที่127และเจ้าหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตรมาร่วมตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนชั้นม.1-3

ณ หอประชุม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ติดต่อเรา