การประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)

นายรักพงษ์  วงษ์ธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา และคณะครู นักเรียน

เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)

ในวันที่ 20  มิถุนายน พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา