ประชาสัมพันธ์ “โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ “โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน จึงประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการดังกล่าว อ่านรายละเอียดได้ที่ http://academic.obec.go.th/

ติดต่อเรา