นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวัน / หลักสูตรสถานศึกษา

นายรักพงษ์   วงธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา และคณะครู

รับ การนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวัน / หลักสูตรสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามจุดเน้น 4 จุดเน้น ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

และการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โดย ท่าน  ศน.ทิพวรรณ สุวรรณ และ ศน.จริญา อาษาวัง 

 

    

 

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีๆ  ในการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ครับ /ค่ะ

ติดต่อเรา