โครงการมอบทุน “เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุน “เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์” ประจำปี 2561 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่ 1 เพื่อชิงทุนไปทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

2) โครงการแข่งขัน Teachingtoys English contest สำหรับนักเรียน ปีที่ 2 เพื่อชิงทุนไปทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dyned.teachingtoys.co.th/news/id/78

https://dyned.teachingtoys.co.th/news/id/79

 

 

ติดต่อเรา