ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2018”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2018” ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/wrg.thailand/

ติดต่อ สพป.สก.1