สำรวจข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

โดยเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิ้งด้านล่างนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

https://drive.google.com/open?id=1scRVn5_V9fvSCPuK9xUbWHK6Unw36-4gF-zNu8FgDQY

ติดต่อเรา