ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดแต่งกลอน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมสมัครกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดแต่งกลอน สอบถามรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โทร. 037-425029

ติดต่อเรา