ประกาศรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก) ประกาศรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.secondary39.go.th/

ติดต่อเรา