มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ(ตรวจสอบภายใน)

หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามแบบ 3 4 และ 5  เอกสารดังแนบ

scan0029

ติดต่อเรา