พิธีไหว้ครู 61

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้เป็นประธานจัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจิญ

ติดต่อ สพป.สก.1