ออกเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา