ต้อนรับองคมนตรีออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับองคมนตรีที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเรา