การติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าตรวจติดตามโครงการ อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านด่าน และ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร และได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ

 

 

 

 

ติดต่อเรา