วันไหว้ครู 61

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดงานวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
เจิมหลักสูตรสถานศึกษาโดยนายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์ และมีการทำบุญเลี้ยงเพลพระให้กับคณะครูที่ส่วงลับ

ติดต่อเรา